”Че и ний сме дали нещо на светът и на вси словени книга да четат.” /Ив. Вазов/

ПРИЕМ В I КЛАС [ 2016/2017 ]

ОБЕДНО МЕНЮ - УЧИЛИЩЕН СТОЛ

ДО КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ОСТАВАТ:

ПОЛЕЗНО ЗА УЧИТЕЛИ
[ДИПКУ] [НИОКСО] [КАЛКУЛАТОР] [МОН]

Учебнo разписание - I срокново II срок

Дежурства учители - I срок [Виж]

БД [Виж]     ЗБАКПОПП [Виж]

Външно оценяване - 7 клас
[Виж 7А] [Виж 7Б]

КОНСУЛТАЦИИ
С ученици [Виж…] С родители [Виж...]

СИП
Свободно избираема подготовка.
[Виж…]

КОНТРОЛНИ РАБОТИ
[Виж…]

КЛАСНИ РАБОТИ
[Виж…]

ПРОЕКТИ
[Виж…]

Е-ДНЕВНИК
[Виж…]

Фейсбук страница
[Виж]